Avaleht Koolist Projektid Uudised Kursused KontaktINGLISE KEEL

Elina Aslett

Elina Aslett:

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli cum laude inglise filoloogi ja gümnaasiumi inglise keele õpetajana (2005). Juba aastast 1995 olen andnud mitmetes keeltekoolides ja kultuurikeskustes täiskasvanutele inglise keele kursuseid ja norra keele eratunde.

Aastatel 2007-2012 töötasin Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis inglise keele õpetajana ning kolm aastat ka klassijuhatajana.

Elina Vesiroosis Elina Vesiroosis

Aastatel 2012-2014 elasin Ameerika Ühendriikides, kus töötasin ühe õppeaasta jooksul õpetajana Xavieri tšarterkoolis ja teisel aastal elasin kaasa oma kahes eri koolis käinud lastele. Sellest põnevast perioodist olen avaldanud oma muljeid Õpetajate Lehes.

Elina USAs Elina USAs

Kuna ma armastan pisikesest peale ilukirjandust, olen seda ka eestindanud: norra keelest Erik Fosnes Hanseni romaani „Reekviem katkenud reisile“ (1996), rootsi keelest Marianne Fredrikssoni „Simon ja tammed“ (2001) ning inglise keelest Sara Nickersoni noorteromaani "Kuidas jäljetult kaduda, nii et sind kunagi ei leita" (2005).

Aastatel 2017-2019 töötasin sihtasutuses Archimedes Erasmus+ programmi õpirändeprojektide (KA1) haldajana, spetsialiseerudes üld- ja täiskasvanuharidusele. See oli ääretult rikastav töö, kuna sain õppida lähemalt tundma Eesti haridusmaastiku kitsaskohti, unistusi ja rohujuuretasandilt alguse saavat haridusinnovatsiooni. Tutvusin lasteaedade, koolide, huvikoolide ja väga mitmekesiste täiskasvanuõppega tegelevate asutustega, nt raamatukogud, muuseumid, MTÜd ja täiskasvanute gümnaasiumid. Koos ühe hea kolleegiga koostasime õpirändel käinud haridustöötajate esseedest inspireeriva kogumiku.

Lisaks olen aastaid töötanud tarbetekstide tõlkija ja tõlgete toimetajana, mh asutasin aastal 2015 .

Kogu mu elu on olnud seotud erinevate keelte ja kultuuridega.

Kõik algas ja arenes aga nii: 7-aastaselt alustasin Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumis saksa ja vene keele õpinguid. 12-aastasena armusin ma Norrasse – maasse, mida tundsin vaid raamatute ja televisiooni kaudu. Kui mul avanes 16-aastaselt lõpuks võimalus norra keelt õppida, läksin selle nimel üle Inglise Kolledžisse, kus andis tunde norralannast õpetaja ja kus paranes märgatavalt ka minu inglise keele oskus (olin inglise keelt õppinud vaid 3 aastat).

17-selt põrutasin juba aastaks Norra fjordide ja mägede vahele Sundi rahvaülikooli õppima. See aasta oli tohutu multikultuurne kogemus – õppides koos viiest eri maailmajaost klassikaaslastega tundma norra kultuuri, sai selgeks, kui tore ja rikastav on suhelda teistest kultuuridest pärit inimestega – vaja on vaid ühist keelt ja avatud meelt.

20-aastaselt sain põgusalt nautida ka Tartu vaimu, kui tudeerisin TÜs mõne kuu vältel eesti keelt ja rahvaluulet. … Järgnesid aastad, mil pühendusin vaid perele. 25-selt läksin uuesti ülikooli, sedapuhku Tallinnas. Õppisin inglise filoloogiat ja lisaerialadena prantsuse keelt ning kirjalikku ja suulist tõlget. Aastal 2003 asusin koos perega elama Rapla lähistele vanasse talumajja, mis meid kutsus.

Kuna Raplas puudus minu siiakolimisel keeltekool, tundus mulle endastmõistetavana, et see tuleb asutada. Ja nüüd see ongi olemas! Olen väga tänulik, et selle unistuse realiseerimisel nõustus hakkama minu partneriks minu võrratu qigongi treener ja vene keele õpetajast kolleeg Ulvi Ratasepp. Oleme olnud tugev tiim!


Ulvi ja Elina 2012. a mais Riias,
külastamas partnerasutust Alius Lingua.

Mina olen õpetanud Rapla Keeltekoolis inglise ja eesti keelt (inglise keele baasil), ise olen aga meie koolis võtnud soome, rootsi ja hispaania keele tunde. Iga uue keele oskus avab uusi uksi. Tule ja õpi Sinagi!

🌺 ❀ Vaata ka minu intervjuud Terevisioonile septembris 2019...❀ 🌺

... ja minu koroonaajastust inspireeritud uut blogi (mõttepäevikut).

info@raplakeeltekool.ee