Avaleht Koolist Projektid Uudised Kursused KontaktINGLISE KEEL

Lea Edminster

Lea Edminster:

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistriprogrammi (2001), elanud ja täiendanud end Kanadas ja Ameerika Ühendriikides ning omandanud diplomi teoloogia ja psühholoogia õppesuunal Regent College'is (2006).

Loen edasi

Tuuli Randjärv

Tuuli Randjärv:

Olen elanud kümme aastat Saksamaal ja üheksa Inglismaal. Saksamaal tudeerisin, Inglismaal töötasin 8 aastat firmas nimega Sony. Tulin Eestisse tagasi, sest igatsesin oma peret ja ka suurlinna kära hakkas väga ära tüütama.

Loen edasi

Eve Sass

Eve Sass:

Kohe pärast keskkooli läksin Tartu Ülikooli õppima inglise filoloogiat, misjärel töötasin pedagoogina üldhariduskoolides ja metoodik-koolitajana haridusprojektides. Huvi tõlkimise vastu juhtis mind Tallinna Ülikooli, kus aastatel 2003-2004 läbisin magistrikursuse kirjaliku tõlke erialal...

Loen edasi

Helen Soone

Helen Tehu:

Inglise keelega olen aktiivselt tegelenud üle kümne aasta. Need aastad on sisaldanud nii suulist kui kirjalikku tõlget, inglisekeelse ilukirjanduse ja teabetekstide lugemist kui ka laste ja täiskasvanute õpetamist.

Loen edasi

Elina
        Aslett

Elina Aslett:

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli cum laude gümnaasiumi inglise keele õpetajana (2005). Juba aastast 1995 olen andnud mitmetes keeltekoolides ja kultuurikeskustes täiskasvanutele inglise keele kursuseid ja norra keele eratunde.
Loen edasi

Mailiis
         Meitsar

Mailiis Meitsar:

Lõpetasin Tallinna Ülikooli haridusteaduste magistrina aastal 2009. Sellest hetkest alates olen õpetanud üldhariduskoolis inglise keelt. Mitme aasta jooksul olen juhendanud eraõppijaid ning ühel korral ka lasteaiaõpetajate gruppi. Olen positiivse ellusuhtumisega ja võtan väljakutsed meeleldi vastu ning seda kõike enesearengu huvides. "Success is not a destination, it's a journey" (Arthur Ashe).


HISPAANIA KEEL

Aino Arro

Aino Arro:

Hispaania keelt hakkasin õppima Tallinna Keeltekoolis 1985. a., kuigi kõrghariduse omandasin hoopis 1980. a. omaaegses Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis kultuurhariduse erialal. Sealt ka alatine huvi teatri ja üldse kunsti ja kirjanduse vastu.
Loen edasi


PRANTSUSE JA ITAALIA KEEL

Kadi Piirsalu

Kadi Piirsalu:

Kuigi kõrghariduse omandasin majanduse erialal, on mind alati huvitanud romaani keeled. Itaalia ja prantsuse keelt hakkasin õppima ülikoolis majandusõpingute kõrvalt. Itaaliasse sattusin esimest korda 1994. aastal, kus Perugia Ülikoolis õppisin ühe semestri itaalia keelt.
Loen edasi


SOOME KEEL

Kristel Maltis

Kristel Maltis:

Esimesed soomekeelsed sõnad õppisin selgeks juba 6-aastaselt ema soome keele õpikust. 12-aastaselt leidsin endale Soomest kirjasõbrad. Keskkooli 10. klassis pakuti mulle võimalust õppida Põhja-Soomes laste- ja noorsootööd. Noore ja julgena sõitsingi võõrasse riiki, võõrasse linna ja veetsin seal 4 pikka aastat.
Loen edasi

Aare Mae

Aare Mae:

Kuigi olen lõpetanud 1978. a. Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsika ja üldtehniliste distsipliinide eriala, olen kogu oma karjääri pühendanud keelte õpetamisele. Samal ajal õppisin neli aastat soome keele kursustel legendaarse õpetaja Hilda Isoki käe all Tallinna Keeltekoolis.
Loen edasi


VENE KEEL

Ulvi Ratasepp

Ulvi Ratasepp:

Lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli vene keele ja kirjanduse eriala 1985. aastal. Kuna olen sündinud Ida-Virumaal, on mul vene keel suus juba varasest lapsepõlvest. 1988-1991 töötasin vene keele õpetajana nii eesti kui ka vene õppekeelega klassides. Aastast 2006 olen Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis vene keele õpetaja.
Loen edasi

info@raplakeeltekool.ee